GRACO Airless Spray เครื่องพ่นสีทำงานโดยระบบไฟฟ้า


 

GRACO Airless Spray เป็นเครื่องพ่นสีที่ ทำงานโดยระบบไฟฟ้า,ไฮดรอลิค , เครื่องยนต์หรือระบบลม สร้างแรงดันสีให้พ่นออกมาโดยใช้แรงดันสีสูงมาก ไม่มีอากาศออกมาจากหัวทิป(หัวฉีด)  พ่นออกมาเป็นละออง ทำให้สีไม่ฟุ้งในขณะทำงาน,ได้ความหนาสีมาก ช่วยให้งานพ่นสีเสร็จเร็ว,ประหยัดเวลา เครื่องมีความคงทน แข็งแรง


Visitors: 57,134