GRACO Air- Assisted Airless Spray เครื่องพ่นสีทำงานโดยระบบไฟฟ้าหรือระบบลม

 

GRACO Air- Assisted Airless Spray เป็นเครื่องพ่นสีที่ ทำงานโดยระบบไฟฟ้าหรือระบบลมสร้างแรงดันสีให้พ่นออกมาโดยใช้แรงดันสีปานกลาง  ไม่มีอากาศออกมาจากหัวทิป(หัวฉีด) พ่นออกมาและใช้อากาศแรงดันต่ำช่วยให้สีเป็นละออง ทำให้สีพ่นฟุ้งไม่มากและได้ละอองสีละเอียดในขณะทำงาน ช่วยให้งานพ่นสีเสร็จเร็ว,สวยงาม ,ประหยัดเวลา เครื่องมีความคงทน แข็งแรง


 

Visitors: 57,134