GRACO Bell Atomized เครื่องพ่นสีทำงานโดยหมุนจานสี จ่ายสีด้วยความเร็วสูง


  GRACO Bell Atomizedเป็นเครื่องพ่นสีที่ ทำงานโดยหมุนจานสีจ่ายสีด้วยความเร็วสูง ปล่อยสีสะบัดออกมาให้เป็นละออง โดยจานจ่ายสีนั้นจะจ่ายไฟฟ้าสถิตย์ให้กับสี ทำให้ได้ละอองสีละเอียดมากวิ่งเข้าหาชิ้นงาน ทำให้ประหยัดสี , งานพ่นสีสวยงาม,เครื่องมีความคงทน แข็งแรง

 


Visitors: 57,134